STATA: Kommando för enklare output

Den här bloggen handlar framförallt om SPSS, men här kommer ett litet inlägg som rör statistikprogrammet STATA. När man gör regressionsanalyser med många kontrollvariabler blir outputen ofta bökig – många variabler är inte av intresse för tolkningen av resultaten. Därför har jag gjort ett kommando för att bara visa de variabler man är intresserad av: simple.

Simple är ett postestimation-kommando, vilket alltås innebär att man först gör sin regressionsanalys, och därefter skriver simplekommandot. Lämpligen skriver man quietly framför regressionskommandot så att man slipper se outputen. Därefter skriver skriver man helt enkelt simple och sedan de variabler man vill se, separerade med ett mellanslag.

I bild 1 visas outputen från en regressionsanalys där medianinkomst i svenska kommuner är den beroende variabeln, och andel kvinnor i kommunfullmäktige är den oberoende variabeln. Vi kontrollerar också för hur stor andel av mandaten i kommunfullmäktige som innehas av de olika partierna.

Först skriver vi reg medianincometkr andelkvinnorkommunfullmaktige mand_m mand_c mand_fp mand_kd mand_mp mand_v mand_ovr. Vi får då ut en tabell med massor av information som vi inte egentligen är intresserad av.

Därefter skriver vi simple andelkvinnorkommunfullmaktige och får då ut en förenklad tabell med koefficienten för andelkvinnorkommunfullmaktige, standardfelet, t-värdet, R2, justerat R2 samt N. Mycket bekvämare! Det ser kanske inte ut att spela så stor roll i det här exemplet, men om man till exempel vill ha dummyvariabler för varje kommun i analysen (vilket man ibland har när man gör tidsserieanalyser) så blir det jobbigt med en tabell med ungefär 300 variabler.

Alltså:

quietly reg medianincometkr andelkvinnorkommunfullmaktige mand_m mand_c mand_fp mand_kd mand_mp mand_v mand_ovr
simple andelkvinnorkommunfullmaktige

Ladda ner .ado-filen här och lägg den i programmappen för stata/ado/base/s/ så är det bara att köra sen!

2 reaktioner till “STATA: Kommando för enklare output

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s