STATA: Kommando för enklare output

Den här bloggen handlar framförallt om SPSS, men här kommer ett litet inlägg som rör statistikprogrammet STATA. När man gör regressionsanalyser med många kontrollvariabler blir outputen ofta bökig – många variabler är inte av intresse för tolkningen av resultaten. Därför har jag gjort ett kommando för att bara visa de variabler man är intresserad av: simple.

Fortsätt läsa ”STATA: Kommando för enklare output”