STATA: Kommando för enklare output

Den här bloggen handlar framförallt om SPSS, men här kommer ett litet inlägg som rör statistikprogrammet STATA. När man gör regressionsanalyser med många kontrollvariabler blir outputen ofta bökig – många variabler är inte av intresse för tolkningen av resultaten. Därför har jag gjort ett kommando för att bara visa de variabler man är intresserad av: simple.

Fortsätt läsa ”STATA: Kommando för enklare output”

Läsarfråga: Otymplig variabel

Q: I materialet har jag information för lön i timlön, vilket resulterar i en siffra för antal kronor varje individ tjänar i timmen. Det blir opraktiskt när jag vill använda informationen och försöker därför hitta ett sätt att dela in materialet i i nivåer. Alltså att nivå 1  = 38-78 kr, nivå 2= 79-130 kr osv.. Så exempelvis man kan se hur många kvinnor resp. män ligger i varje intervall.

Vet du hur jag kan göra detta på ett bra sätt??

Fortsätt läsa ”Läsarfråga: Otymplig variabel”

Orsakssamband eller inte

Som forskare försöker man förklara fenomen av olika slag. Inom samhällsvetenskap innebär det ofta att man letar efter samband mellan olika variabler. Om man vill besvara frågan ”Varför kommer brandkåren?” kan det vara vägledande att se efter vilka hus som har brunnit och inte. En statistisk analys skulle visa att brandmännen mycket oftare kommer till hus som brinner än till hus som inte brinner.

Fortsätt läsa ”Orsakssamband eller inte”