Vad är signifikans?

Statistisk signifikans dyker upp nästan hela tiden när man jobbar med statistisk analys. De flesta vet nog att om sig. är under .050 så är resultatet signifikant.

Men vad betyder det egentligen? Jag har gjort en video där jag försöker förklara vad själva tanken bakom är.