Regressionsanalys: Interaktionseffekter med kontinuerliga variabler

I det här inlägget ska vi:

  1. Gå igenom när man kan använda interaktionseffekter med kontinuerliga variabler
  2. Hur man gör en sådan analys
  3. Hur man räknar ut effekten vid olika värden av den modererande variabeln
  4. Hur man räknar ut konfidensintervallen

Ett bra verktyg när man vill pröva olika hypoteser är att göra en regressionsanalys med interaktionseffekter, som jag skrivit om i ett tidigare inlägg. Man utgår i modellen från att effekten av en oberoende variabel beror på värdet av en annan oberoende variabel, vilket ofta är rimligt att anta.

I den tidigare guiden skrev jag om hur det här går till när den modererande variabeln (alltså den som avgör vilken effekt den andra variabeln har) är en dummyvariabel, det vill säga har bara två värden. I det här inlägget tänkte jag istället skriva om hur man göra när man har två kontinuerliga variabler, alltså skalor.

Fortsätt läsa ”Regressionsanalys: Interaktionseffekter med kontinuerliga variabler”