Läsarfråga: Dummyvariabler och kontinuerliga variabler i samma regression

Q: I mitt jobb sa ska jag försöka göra en regressionsanalys och testa faktorer som kan inverka på resultaten av mikroföretag. Jag hade tänkt att göra så här: som y ha procentuell skillnad i intäkter och som x variabler ha både dummyvariabler men även kontinuerliga variabler. Min fråga är nu hur gör jag för att kunna blanda dummyvariabler och kontinuerliga variabler i samma regression?

I bloggen skriver du: “När man inte har några andra oberoende variabler än dummyvariabler för en kategori med i modellen kan vi tolka interceptet som medelvärdet för referensgruppen. Men detta gäller alltså bara så länge vi inte har med några andra oberoende variabler.”

Fortsätt läsa ”Läsarfråga: Dummyvariabler och kontinuerliga variabler i samma regression”

Sommarlovet är över!

Och SPSS-akuten är öppen igen!
Men det går ju givetvis att lära sig om statistik på andra ställen på the internets. Den hedervärde Salman Khan (som inte ska förväxlas med Bollywoodskådisen med samma namn) har satt ihop flera tusen videos där han lär ut matematik på ett enkelt och pedagogiskt sätt.

Av särskilt intresse för SPSS-akuten är avsnittet om statistik. I den första videon går han igenom vad ett medelvärde, medianvärde och modalvärde är. De fem första videoklippen i statistikavsnittet berör alla grundläggande koncept inom statistik och rekommenderas varmt.

Det är inte särskilt avancerad matematik, och kan man det som Salman lär ut i klippen blir mycket annat inom statistiken enklare att förstå.


Salman Khan – ger bort matematikundervisning på internet.