Guide: Regressionsdiagnostik – heteroskedasticitet, del 2

Detta är del två av vår genomgång av heteroskedasticitet. Om du vill veta mer om vad detta är och varför det kan innebära ett problem för din regression, gå genast tillbaka till del ett.

Läs mer

Guide: Regressionsdiagnostik – heteroskedasticitet, del 1

I detta inlägg ska vi gå igenom problem med heteroskedasticitet (och inte bara hur svårt det är att stava och uttala). Heteroskedasticitet är ett av de vanligare problemen som kan uppstå i, och försvåra tolkningen av, en regressionsanalys. Heteroskedasticitet innebär i korthet att variansen hos feltermerna inte är konstant; det vill säga att, när värdet på oberoende variabel (x) ökar, så minskar eller /ökar den oförklarade variationen i beroende variabel (y). Är spridningen jämn råder motsatsen homoskedasticitet.

Läs mer