Guide: Tolka standardfel i regressionsanalys

I tidigare inlägg om regressionsanalys har jag beskrivit hur man ska tolka signifikansvärden för att se om regressionskoefficienten är signifikant skild från noll, det vill säga huruvida vi kan vara säkra på om det finns en effekt eller inte.

I det här inlägget tänkte jag beskriva hur man kan tolka regressionskoefficienternas standardfel för att avgöra om en koefficient är signifikant eller inte, och hur man också enkelt kan testa om koefficienten är signifikant skild från något annat tal än noll.

Fortsätt läsa ”Guide: Tolka standardfel i regressionsanalys”

Guide: Regressionstabeller

I det här inlägget ska vi:
• Göra en snygg och informativ tabell som visar resultatet av en bi- eller multivariat regression.
• Göra en tabell som visar resultaten av flera regressioner
• Visa var man hittar informationen som ska in i tabellen i SPSS-outputen

Längst ned i inlägget finns guiden som video.

Fortsätt läsa ”Guide: Regressionstabeller”